Välkommen till
Idégruppen
 Vi Resenärer
  30 år på resenärernas sida 

Aktuellt för resenärer

Det kanske blir bättre för oss som tar tåget?
Svenska Dagbladet skrev den 15 september om pågående lokförarutbildningar. Intresset för yrket är stort. Till våren har 1 049 sökt till de 32 platser som finns. Vid förra antagningen sökte 1 521 utbildningen.

Många banarbeten gör tågresan långsam och jobbig
Trafikverket genomför ett stort antal större under-hållsarbeten vilket gör att tåg ställs in eller kör annan väg. Det gäller bla Stockholm-Falun.           

Tågbolag som nu säljer biljetter till
Jul och Nyår

VyTåg säljer för trafiken
Stockholm-Luleå/Narvik
Flextrain säljer för trafiken
Stockholm-Göteborg
SJ har ännu inte öppnat för försäljning till jul- och nyår.

 

Har du svårt att gå i trappor?
SL har svårt att få alla rulltrappor och hissar att fungera. Alltför ofta möts resenärerna av avstängningar under en lång tid. Ibland hänvisas resenärer som har svårt att gå i trappor till annan tunnelbanestation????
 

Snälltågets framgångar
Läs gärna denna intressanta artikel skriven av Ulf Nyström  Länk

Fortsatta hygienproblem på SJs nattåg
Dagens Nyheter skriver om resenärer som fått avloppsvatten in i sin kupé. SJ har fått böta en halv miljon för ostädade tåg.

 

SJs biljettautomater försvinner
Under september plockar SJ bort de återstående biljettautomaterna.. 

Tidtabellerna på väg bort
I december slutar Samtrafiken att lägga ut tågtidtabeller på nätet. Då försvinner de sista resterna av Sveriges Kommuniktioner.