Vi Resenärer
På resenärernas sida sedan 1993 

Nya tågtider den 12 december
Tågtrafiken i vårt land går över till ny tidtabell söndagen den 12 december. De nya tiderna är inarbetade i reseplanerarna. Samtrafiken har updaterat de traditionella tidtabellerna i Resrobot.  
Foto: Vi Resenärer

I aktuellt nyhetsbrev
Vinterturister kräver anpassad service.
Så krångligt är det att åka kollektivt till Sälen
Snälltåget anpassar sin service till vinterturisternas behov.

Länk

Foto: Snälltåget

 

Vi Resenärer  -  Dalarna
Vårt regionala nyhetsbrev nr 6 har just sänts ut till kommuner och andra intressenter i Dalarna. Länk

Foto: Masexpressen

Nu kan resenärerna i Mälardalen njuta av nya och bekväma tåg
 Ny rullar helt nya tåg i Mälardalen eller närmare bestämt på linjerna Hallsberg-Stockholm, Linköping-Sala, Eskilstuna-Stockholm-(Uppsala) och Norrköping-Nyköping-Stockholm.
Läs vårt senaste nyhetsbrev LänkFoto: Vi Resenärer

SLs spårtrafik kostar skattebetalarna
stora pengar

Utbyggnaden av Tvärbanan till Kista blir mycket dyrare än man räknat med nästan en miljard kronor. Deras tvist om inköp av ny signalanläggning till Röda Linjen har kostat 84 miljoner i advokatkostnader och SL kan tvingas betala ytterligare en miljard till leverantören.

Foto: Vi Resenärer

Är det lönsamt att köra skattesubventionerad kollektivtrafik?
Vi kommenterar trafikbolagens bokslut för 2020. Våra kommentarer redovisas i nyhetsbreven.
Foto:   Vi Resenärer         Läs nr 28  nr 29   Nr 30 Nr 31

Premiär för nya X2000
Tisdagen den 16 november gick första reviderade X2000-tåget från Stockholm till Göteborg.
Foto: SJ