Upphandlingarna har nått vägs ände
Debatt inlägg av Jonas Friberg

De flesta tågresenärer i Sverige kommer snart kliva ombord på ett upphandlat tåg där upphandlingen skett genom direkttilldelning i nödavtal.
   Den nuvarande modellen har nått vägs ände. Men den har varit en viktig ingrediens i att effektivisera tågtrafiken och varit en av grunderna till den massiva ökning av resandet som skett under den tid vi haft mångfald och upphandlingar det skall inte stickas under stol med.
    Hade vi varit kvar i SJ 1985 hade vi inte haft mycket tågtrafik kvar. Enligt uppgift var det förr 3-4 anbudsgivare på varje upphandling, idag bara en eller i bästa fall två.  
Avtalen verkar också vara utformade så att de inte delar risk med uppdragsgivaren och att vara alltför fokuserad på vem som inte levererat istället för att fokusera på att leverera.

    Det verkar också tydligt som att det inte är en sund verksamhet när ingen av aktörerna kan tjäna pengar på verksamheten gör hundramiljonförluster och klarar sig tack vare lönsam kommersiell trafik     som i Snälltåget, 
  VR Sverige som ingår i Upphandlad trafik i VR koncernen var med och bidrog till en samlad förlust på 300 miljoner.
    

VR Sverige som ingår i Upphandlad trafik i VR koncernen var med och bidrog till en samlad förlust på 300 miljoner.    
  SJ lämnade Öresundståg på grund av bristande möjligheter att driva trafiken på önskat sätt.
MTR lämnade Pendeltågen på grund av bristande möjligheter att driva trafiken och lämnar också Mälartåg med i stort sett samma skäl  
 Nu aviserar VY att man måste lämna avtalet för Nattågen till övre Norrland. Norska statens VY har gjort förluster i månghundramiljonersklassen i sin svenska verksamhet (men har snart monopol igen hemma i Norge….). 

 Det är dags att det blir lite mer fokus på leverans och vettig verksamhet nu.  
   Jag tänker inte ha en fast lösning på det här, det har kanske Tågföretagen. MEN en sak är för mig viktig och det är att vi behåller innovation, mångfald och utveckling men det kanske kan ske på annat sätt än idag.

Dags för kriskommissioner
Debattinlägg Christer Wilhelmsson

Det är för närvarande stora problem med tågtrafiken. Det är signalfel, växelfel, spårfel som är Trafikverkets ansvar. Det är dörrfel, vagnfel, lokskada som är respektive tågoperatöres ansvar. Dessa problem är numera återkommande och ingen ansvarig tycks bry sig. Detta skadar tilltron till tågtrafiken. Detta som vi samtidigt uppmanas att åka mer tåg.
   När detta skrivs på skärtorsdagens kväll konstateras att SJs InterCity tåg 11 (Duved-Stockholm 10.30-19.00) är tre timmar sent från Duved p.g.a växelfel. Hur kan det vara ett växelfel i Duved i nästan tre timmar? Även deras InterCity tåg 85 (Duved-Stockholm 15.32-22.46) är starkt försenat. Detta en dag som är en stor resdag med anledning av påskhelgen. Båda tågen har anslutningar i Stockholm för resande söderut. 

Tåg 85 som har ankomsttid 22.46 kom till Centralen först kvart i två på natten, Vad ska de passagerare som ska vidare från Stockholm C ta vägen? SJ har dragit ner på servicen så vem tar hand om
 de resenärer som skulle åkt vidare från Stockholm? Ingen ansvarig verkar bryr sig inom respektive företag. De framträder i media och beklagar problemen och sedan händer inget utan problemen fortsätter.
    Det har även kommit kritik mot städningen på nattågen. Där händer tydligen inget heller? Problemen är nu så allvarliga och tilltron till SJ har radikalt försämrats.
   Med anledning av det bör en kriskommission tillsättas för Trafikverket och en för SJ. När det gäller Trafikverket bör det vara personer med gedigen teknisk kunskap. När det gäller SJ bör det vara personer med goda kunskaper om tågtrafik. Nuvarande problem är inte hållbara i längden och måste åtgärdas.