Om oss
Idégruppen Vi Resenärer
Vi är en organisation som arbetar för att förbättra kollektivtrafiken i Sverige sett ur resenärens synvinkel. Det sker genom Nyhetsbrevet Vi Resenärer och genom debattartiklar och insändare. 

Nyhetsbrevet Vi Resenärer
Nyhetsbrevet vänder sig till resenärer och beslutsfattare i branschen med fokus på resenärens upplevelse av att åka kollektivt.
Buss, flyg eller tåg
Idégruppen arbetar för att fler ska välja bussen, flyget eller tåget och är neutral till val av färdmedel..

På resenärernas sida i mer än 30 år
Idégruppen har följt och kommenterat kollektivtrafiken i vårt land i mer än 30 år.  
Gratis prenumeration
För närvarande är nyhetsbrevet gratis. Det kan beställa genom ett mejl till www.vireser.se. 
Vi Resenärer fortsätter att vara en viktig röst för kollektivtrafiken i Sverige.Vårt arbete bidrar till att göra resandet smidigare och mer hållbart!