Vår insändare i Dagens Nyheter
Region Stockholm ska genom SL betala ett skadestånd på 500 miljoner kronor till ett italienskt företag, som skulle installera ett nytt signalsystem på den röda tunnelbanelinjen. Enligt tidningsuppgifter tillkommer 80 miljoner i rättegångskostnader. 
   SL köpte in ett signalsystem till starten av Tvärbanan år 2000, som senare inte kunde användas för hela sträckan. Ett nytt system inhandlades varvid det ”gamla” systemet skrotades efter enbart 17 år.
   Utbyggnaden av Tvärbanan till Kista beräknas bli 969 miljoner dyrare än beräknat, rapporterar DN. Utbyggnaden är också försenad i två år.
  Vad har Region Stockholm för kompetens att bygga nya järnvägar? De kan inte ha fasta resurser för detta utan arbetet sker med hjälp av tillfälliga konsultinsatser.
   Trafikverket har den kompetens och de resurser som krävs för både nybyggnad och underhåll av järnvägar.
   Det är dags att förstatliga tunnelbanan.

Vår insändare i Falu-Kuriren
De allra flesta som reser till Sälen tar bilen. Det finns inget bra alternativ. Snitthastigheten för en resa Stockholm-Sälen med tåg och buss ligger på 60 km/tim och många förbindelser innehåller långa väntetider vid byte mellan tåg och buss.
Det är 9 mil mellan Mora och Sälen men bara 5 mil mellan Sälen och närmaste järnvägsstation, som är Malungsfors. Upprustningen av Västerdalsbanan har nu kommit så långt att det körs långa timmertåg mellan Malungsfors och Borlänge. Klarar banan dessa laster torde den även klara persontåg?
Nu är det inte så enkelt. Trafikverket använder Västerdalsbanan för test av ett nytt signalsystem, så först 2025 kan persontågen börja rulla upp till Malungsfors.
Kan man köra nattåg på Inlandsbanan så borde man kunna köra persontåg redan i dag på Västerdalsbanan. Turistnäringen i Härjedalen har i samarbete med Snälltåget sett till att trafiken på Inlandsbanan kommit i gång. Nattåg från Malmö och Stockholm körs till stationen Röjan. Därifrån är det busstransfer till Vemdalsskalet och övriga större turistanläggningar i Härjedalsfjällen.
Besöksnäringen i Sälen måste ta lärdom av kollegorna i Härjedalen så att trafiken på Västerdalsbanan kommer i gång tidigare än 2025. Varken klimatet eller turisterna kan vänta på en utbyggnad av järnvägen till Sälen. Det går att kombinera godstrafik med persontrafik.
Nu måste besöksnäringen arbeta för tåg Stockholm-Malungsfors och anslutningsbussar upp till de olika fjällhotellen i Sälen