Folkhälsomyndighetens anvisningar för att resa kollektivt
Ta bilen om du kan!
Myndigheterna avråder från att åka kollektivt, vilket betyder att man i första hand ska ta bilen.
70 år och äldre
Personer som är 70 år och äldre, 70+, ska inte åka kollektivt.
Undvik rusningstid
Om du måste åka kollektivt undvik rusningstid.
Välj endast vissa tåg
Välj tåg där du har en egen reserverad sittplats. Det gäller SJs snabbtåg, MTR Express och Snälltåget.
Tåg med sittplatsreservering
kan på vissa sträckor ha resenärer som åker på länskort och som därmed inte har sittplatsreservation. Det innebär risk för att en okänd resenär sätter sig på sätet bredvid,

Att resa till Dalarna
SJs tåg på Dalabanan, Stockholm-Mora/Falun har sittplatsreservering men resenärer med länskort har rätt att ta en ledig plats.
Tåg i Bergslagen har ingen sittplatsreservering.
Masexpressen har sittplatsreservering och spärrade säten, vilket gör resan säker i detta avseende.