Om Nyhetsbrevet Vi Resenärer.
Idégruppen ger ut Nyhetsbrevet Vi Resenärer med ett nummer ungefär tredje vecka.  Det riktar sig till dem som reser kollektivt och till de som beslutar om kollektivtrafikens utformning.
    Nyhetsbrevet Vi Resenärer är den enda publikation i landet som skriver om all kollektivtrafik, dvs. om tåg- och busstrafik samt om inrikesflyg.
    Nyhetsbrevet gavs ut som papperstidning 1993-2015 och därefter elektroniskt. Målgruppen består av cirka 200 resenärer och beslutsfattare.
      

Nyhetsbrevet vänder sig till resenärer
Många som åker kollektivt känner mycket väl till hur det fungerar där de åker. Men de vet oftast inte så mycket om trafik på andra linjer. 
   De som aldrig eller sällan åker kollektivt vet ytterst lite om hur trafiken fungerar. "Jag ska till Skövde. Ska jag ta tåget till Malmö eller Göteborg?". Det finns ingen tågkarta på Centralen exempelvis!    

och till beslutsfattare inom branschen.
Vi ser på trafiken med resenärens ögon och kan därför komma med synpunkter och förslag som de som arbetar i branschen inte ser. Vi vänder oss således till beslutsfattare för att trafiken ska bli bekvämare och enklare att resa med tåg och buss samt att flyga inrikes.                     Ansvarig för SL-trafiken Kristoffer Tamsons.

Hur får jag nyhetsbrevet och vad kostar det?
Helårsprenumeration ligger på 400 kr men beställningar år just nu gratis. Nyhetsbrevet beställs genom ett mejl till www.vireser.se

 

Så skriver AI om oss
------------------------------------
Nyhetsbrevet Vi Resenärer

är en publikation som ges ut av Idégruppen Vi Resenärer, en
organisation som arbetar för att förbättra kollektivtrafiken i Sverige. Nyhetsbrevet riktar sig till resenärer och beslutsfattare inom branschen och skriver om tåg-, buss- och flygtrafik i landet. Nyhetsbrevet har funnits sedan 1993 och är nu elektroniskt. Du kan beställa nyhetsbrevet gratis genom att skicka ett mejl till www.vireser.se eller besöka deras hemsida