Här kan du köpa tågbiljetter

På nätet
Arlanda Express (Endast egna resor)
Centralens Resebutik i Kalmar  
MTR Express (Endast egna resor)                                                  
Resrobot                                                                                      
SJ (Ej resor med MTR Express)  
Snälltåget                                       
Tågbokningen 
                         
                               

På telefon
Centralens Resebutik i Kalmar        0480-36 22 10
SJ (Ej resor med MTR Express)      0771-75 75 75 Vardagar 0800-1700
Snälltåget                                        040-669 62 00
Tågbokningen                                 0771-75 75 70

 

I butik med personlig reseservice
Göteborg.   SJs resebutik på Centralstationen.
Kalmar:      Centralens Resebutik på stationen.
Malmö:       SJs resebutik på Centralstationen.
Stockholm, SJs resebutik på Centralstationen.

Hos ombud
Pressbyrån
78-eleven
Resebyråer